Vilkår for registrering

Når du melder deg på som interessent og pilotbruker for Fleks, vil Fleks AS samle inn og behandle personopplysninger om deg. Opplysningene vil brukes i forbindelse med rekruttering av pilotbrukere for tjenester som Fleks AS leverer, for inngåelse og administrasjon av en eventuell avtale med deg (hvis du velger å bli Fleks-kunde) og til å gi deg informasjon, nyheter og tilbud fra Fleks (hvis du ønsker dette). Alle opplysninger vil behandles i henhold til gjeldende personvernerklæring.

Å melde din interesse for å bli pilotbruker medfører ingen forpliktelser ut over muligheten til å motta et tilbud om å bli pilotbruker og få generell informasjon om Fleks. Fleks AS står fritt til å velge ut hvem som får invitasjon til å bli bruker og er ikke forpliktet til å gi et tilbud til alle som registrerer seg.

Om du velges ut vil du bli kontaktet av Fleks AS via din oppgitte e-postadresse og få mulighet til å inngå en avtale om å bli pilotbruker. Du vil motta ytterligere informasjon om tjenesten og relevante vilkår som en del av tilbudet.

Ta kontakt med Fleks AS på post@fleks.no dersom du har spørsmål til vilkårene eller ønsker å vite mer om Fleks.