Slik får du din stasjonsvogn rimeligere


Hva ville det kostet å eie en av Fleks sine biler? Vi spurte Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Utregningen viste at du kan spare opptil 2500 kroner i måneden ved å flekse.

Abonnerer du på en av våre stasjonsvogner eller sedaner har du gjort et smart valg. Med månedsleie eller langtidsleie av disse bilene kan du spare mange tusenlapper. Binder du deg opp til et år blir det enda rimeligere.Nybilprisen er hentet fra da bilen ble kjøpt inn med de gjeldende spesifikasjonene. Prisene kan være endret siden det tidspunktet. OFV sine beregninger er basert på gjennomsnittstall og må betraktes som føringer.Bil har aldri vært enklere

Økonomi og kostnader er ikke den eneste grunnen til at bilabonnement er kommet for å bli. Det beste med å flekse er at du slipper alt som må gjøres for å opprettholde god standard på kjøretøyet. Når tiden er inne for dekkskift, sier vi ifra om når og hvor bilen skal på verksted. Stresset rundt vedlikeholdsaktiviteter eller overraskende verkstedregninger er derfor noe du ikke trenger å tenke på med Fleks.

Et abonnement inkluderer alltid 1000 kilometer per måned. Hvis du har behov for mer, kan du enkelt oppgradere direkte i Fleks-appen. Det du ikke bruker av kilometer i inneværende periode, overføres automatisk til neste periode med Kilometer Rollover.

Fleks deg til en ny bil

Med et bilabonnement har du fleksibiliteten til å styre når du vil ha bil og ikke. Abonnerer du på bil med Fleks kan du avslutte når du vil. Du har også muligheten til å flekse mellom ulike biler. Når som helst kan du bytte bil til en større, mindre, billigere eller dyrere.

Med andre ord slipper du å binde deg til en bil om du er usikker på hva du skal velge eller hvor lenge du trenger den, og du kan tilpasse abonnementet etter dine behov. Bil har aldri vært enklere!

Tenker du å leie eller lease bil på Østlandet, bør du vurdere om bilabonnement er noe for deg. Med Fleks får du tilgang på egen bil, uten å eie den, akkurat når du trenger den. Du behøver verken binde deg opp økonomisk eller tidsmessig – og det er ganske fleks.

Tabellforklaringer - OFV Kalkylie 2020

I beregningen har OFV tatt utgangspunkt et bileierskap på 5 år, som er gjennomsnittet hos nordmenn. Bompenger, drivstoff og strøm er ikke inkludert i bilabonnementet vårt, og derfor er det det heller ikke inkludert i utregningen. Bilens restverdi er tilpasset forventet salgsverdi etter kjøredistanse og avskrivningstid.

Kalkylen er basert på gjennomsnittstall. På den måten er tabellen en pekepinn på hva en bestemt bil ville kostet deg om du skulle kjøpt den.

Bilens restverdi er tilpasset forventet salgsverdi etter kjøredistanse og avskrivningstid. I tabellen er det tatt hensyn til at store årlige kjørelengder i praksis virker mer verdiforringende på små enn store biler.

Det kan være store variasjoner i forsikringspremie både fra selskap til selskap, fra bil til bil og fra sted til sted. I tabellen til OFV er forsikringskostnader tall referert fra Oslo-området, og et beregnet gjennomsnitt fra flere forsikringsselskaper. Tallene er basert på ny bil, minste egenandel, forsikringstaker 40 år og minst 70% bonus på både ansvar og kasko.

Vedlikehold omfatter eksempelvis vask, rustbeskyttelse, rekvisita m.v. Kilometerservice er inkludert i posten “Service og reparasjonskostnader”. Olje, kvantum og arbeid også. Levetid for dekk avhenger blant annet av kjørestil, veikvalitet, bilens vekt, lufttrykk og dekk-kvalitet. Kostnadene på dekk har OFV beregnet med 40 000 km som anslått gjennomsnittlig levetid for dekkene. Inkludert i kostnadene er også to hjulskift (vår/høst). Kostnader for eventuelt dekkhotell og piggdekkavgift er ikke tatt med.

Service og reparasjonskostnadene omfatter vanlig kilometerservice og mindre reparasjoner som oppstår i løpet av avskrivningsperioden. Noen biler (elbiler) har gjerne et årlig serviceintervall der det er lagt liten vekt på kjøredistanse. For elbiler er disse kostnadene ført marginalt økende i forhold til kjøredistanse. Når det gjelder bensin-, diesel- og ladbare hybridbiler er det kun registrert mindre kostnadsdifferanser, og på generelt grunnlag er det benyttet like kostnadsstørrelser i tabellen. Det er ikke tatt i betraktning at flere aktører også tilbyr utvidet vedlikehold ut over standard/basis kilometerservice, eller også tilbyr serviceavtaler.