Alle våre stasjonsvogner og sedaner er rimeligere å abonnere på enn å eie

Alle våre stasjonsvogner/sedaner er rimeligere å abonnere på enn å eie

Vi spurte Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) om å regne på hva det ville koste å eie våre biler. De kom frem til at alle våre stasjonsvogner og sedaner er det rimeligere å abonnere på enn å eie. Har du en av disse har du gjort et smart valg. Her er utregningen.

Store biler - stasjonsvogn og sedan

For disse bilene er det faktisk mye å spare på å abonnere. Binder du deg til opptil et år blir det enda rimeligere. Kostnader er viktig, men det er ikke den eneste grunnen til at bilabonnement er noe for fremtiden. Det beste med det er at man slipper alt styret rundt bilholdet. Service ordner vi som regel mellom bilbytter slik at du slipper å tenke på det. Forsikring er også inkludert. Det samme gjelder dekkhotell hvor vi sier ifra når tiden er inne for hjulskift. Og velger man månedsabonnement avslutter man når man ønsker og bytter bil etter behov. Man trenger jo ikke kjøre en dyr bil hele året. Og man trenger heller ikke betale for en bil når man skal på langferie. Det er derfor bilabonnement gir mening, fordi man kan være "litt fleks". Tilpasser man bilholdet etter behovet så blir det penger å spare og enklere å ha bil. Ganske kjekt, ikke sant?

Tabellforklaringer - OFV Kalkylie 2020

I beregningen har de tatt utgangspunktet i et bileierskap på 5 år, som er gjennomsnittet for et bileierskap hos nordmenn. De har ikke inkludert bompenger og drivstoff/strøm, siden dette heller ikke er inkludert i bilabonnementet vårt. På den måten kan vi sammenligne epler med epler. Kalkylien er basert på gjennomsnittstall og vil gi deg en pekepinn på hva en bestemt bil vil koste deg om du skulle kjøpt den. Slik kan du ta en mer informert beslutning når du skal velge eierform.

Kostnader: Bilens restverdi er tilpasset forventet salgsverdi etter kjøredistanse/avskrivningstid.

Avskrivningen er teoretisk beregnet som en jevn årlig kostnad under avskrivningstiden. I praksis vil verdiforringelsen være større i tidlige enn i senere år. I eksemplene er det tatt hensyn til at store årlige kjørelengder i praksis virker mer verdiforringende på små enn på store biler. Først når bilen avhendes vil man vite eksakt hvor stor verdiforringelsen har vært i perioden.

Rentekostnader på bundet kapital er beregnet ut fra formelen: (Nypris+Restverdi)/2 x P. Som rentefot (P) er brukt 5,5 % p.a.

Forsikringskostnader er tall referert fra Oslo-området og er et beregnet gjennomsnitt fra flere forsikringsselskaper. Tallene er basert på ny bil, minste egenandel, forsikringstaker 40 år og minst 70 % bonus på både ansvar og kasko. Det nevnes at det til dels kan være store variasjoner i forsikringspremiene både fra selskap til selskap, fra bilvariant til bilvariant og fra sted til sted. Eierens alder og andre variabler som for eksempel ulike avtaler i forsikringsmarkedet, er også bestemmende for forsikringskostnadene.

Trafikkforsikringsavgiften til staten (erstatter den tidligere Årsavgiften fra 1. januar 2018) for personbiler er satt til kr 7,97 pr. dag f.o.m. 1. mars 2019 t.o.m. 29.2.2020, tilsvarende kr 2 909,- for et år (365 dager). For dieseldrevne personbiler som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter, er tilsvarende satser i samme periode kr 9,29 pr. dag. Det er fritak fra trafikkforsikringsavgiften for elbiler.

Vedlikehold omfatter eksempelvis vask, rustbeskyttelse, rekvisita m.v. Kilometerservice er inkludert i Service og reparasjonskostnader.

Olje, kvantum og arbeid er medtatt i denne posten.

Dekk, kostnadene er beregnet med 40 000 km som anslått gjennomsnittlig levetid for dekkene. Inkludert i kostnadene er også to hjulskift (vår/høst). Levetid for dekkene vil avhenge av kjørestil, veikvalitet, bilens vekt, lufttrykk, dekk-kvalitet med videre. Det er ikke tatt med kostnader for eventuelt dekkhotel og piggdekkavgift.

Service og reparasjonskostnadene omfatter vanlig kilometerservice og mindre reparasjoner som oppstår i løpet av avskrivningsperioden. Noen biler (elbiler) har gjerne et årlig serviceintervall der det er lagt liten vekt på kjøredistanse. For elbiler er disse kostnadene ført marginalt økende i forhold til kjøredistanse. Når det gjelder bensin-, diesel- og ladbare hybridbiler er det kun registrert mindre kostnadsdifferanser, og på generelt grunnlag er det benyttet like kostnadsstørrelser i eksemplene. Det er ikke tatt i betraktning at flere aktører også tilbyr utvidet vedlikehold ut over standard/basis kilometerservice, eller også tilbyr serviceavtaler. Hva som inngår i en service vil også kunne avhenge av hvordan bilen har blitt kjørt (elektronisk servicevarsling). Oljekostnadene inngår i post 7.