Abonner på bybilVi spurte Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) hva de ville kostet å eie våre små- og mellomstore biler. De kom frem til at det i 3 av 4 tilfeller er rimeligere å abonnere gjennom Fleks. Det å flekse er den nye måten å ha bil på. I tillegg til å spare penger får du også full fleksibilitet på kjøpet.

Utregningen til OFV viser at det generelt å langstidsleie bil gjennom et abonnement, enn det er å eie selv. I 3 av 4 tilfeller sparer du penger på å ikke eie bilen. Det tabellen ikke viser er hvordan et bilabonnement forenkler hverdagen din.Nybilprisen er hentet fra da bilen ble kjøpt inn med de gjeldende spesifikasjonene. Prisene kan være endret siden det tidspunktet. OFV sine beregninger er basert på gjennomsnittstall og må betraktes som føringer.

Vi anbefaler: Den perfekte bybilenDe fleste biler står stille 90% av tiden

Med et bilabonnement hos Fleks har du muligheten til å styre både når du vil ha bil og hva slags type bil du vil ha. Bilforbrukeres behov endres stadig, og da er det godt å vite at man ikke trenger å binde seg til én type bil over lengre tid. Bilen din slipper dermed å bare være en dyr pyntegjenstand i oppkjørselen din.

Ny måte å eie bil på

Det finnes mange tilfeller og eksempler på det uforutsigbare ved bilhold; reparasjoner, verkstedsopphold og programfeil er noen av de. Det å flekse betyr at du kan ta i bruk nye, spennende biler, uten å ha ansvaret som kommer med å eie dem selv.

Med månedsabonnement – enten med eller uten bindingstid – er forsikring, veihjelp og service inkludert. Er tiden inne for hjulskifte, sier vi ifra når og hvor bilen skal på dekkhotell. Trenger bilen din noe, tar Fleks hånd om det.

Fleks inkluderer alltid 1000 kilometer per måned. Hvis du har behov for mer, kan du enkelt oppgradere direkte i Fleks-appen. Det du ikke bruker av kilometer i inneværende periode, overføres automatisk til neste periode med Kilometer Rollover.

Du har alle de samme frihetene som ved å eie bil, men slipper alt det praktiske rundt vedlikeholdsaktiviteter.

Tenker du å leie eller lease bil på Østlandet, bør du vurdere om bilabonnement er noe for deg. Med Fleks får du tilgang på egen bil, uten å eie den, akkurat når du trenger den. Du behøver verken binde deg opp økonomisk eller tidsmessig – og det er ganske fleks.

Tabellforklaringer - OFV Kalkylie 2020

I beregningen har OFV tatt utgangspunkt et bileierskap på 5 år, som er gjennomsnittet hos nordmenn. Bompenger, drivstoff og strøm er ikke inkludert i bilabonnementet vårt, derfor er det det heller ikke inkludert i utregningen. Bilens restverdi er tilpasset forventet salgsverdi etter kjøredistanse og avskrivningstid.

Kalkylen er basert på gjennomsnittstall. På den måten er tabellen en pekepinn på hva en bestemt bil ville kostet deg om du skulle kjøpt den.

Bilens restverdi er tilpasset forventet salgsverdi etter kjøredistanse og avskrivningstid. I tabellen er det tatt hensyn til at store årlige kjørelengder i praksis virker mer verdiforringende på små enn store biler.

Det kan være store variasjoner i forsikringspremie både fra selskap til selskap, fra bil til bil og fra sted til sted. I tabellen til OFV er tallene på forsikringskostnader referert fra Oslo-området, og et beregnet gjennomsnitt fra flere forsikringsselskaper. Tallene er basert på ny bil, minste egenandel, forsikringstaker 40 år og minst 70% bonus på både ansvar og kasko.

Vedlikehold omfatter eksempelvis vask, rustbeskyttelse, rekvisita m.v. Kilometerservice er inkludert i posten “Service og reparasjonskostnader”. Olje, kvantum og arbeid også. Levetid for dekk avhenger av kjørestil, veikvalitet, bilens vekt, lufttrykk, dekk-kvalitet med videre. Kostnadene på dekk har OFV beregnet med 40 000 km som anslått gjennomsnittlig levetid for dekkene. Inkludert i kostnadene er også to hjulskift (vår/høst). Kostnader for eventuelt dekkhotell og piggdekkavgift er ikke tatt med.

Service og reparasjonskostnadene omfatter vanlig kilometerservice og mindre reparasjoner som oppstår i løpet av avskrivningsperioden. Noen biler (elbiler) har gjerne et årlig serviceintervall der det er lagt liten vekt på kjøredistanse. For elbiler er disse kostnadene ført marginalt økende i forhold til kjøredistanse. Når det gjelder bensin-, diesel- og ladbare hybridbiler er det kun registrert mindre kostnadsdifferanser, og på generelt grunnlag er det benyttet like kostnadsstørrelser i tabellen. Det er ikke tatt i betraktning at flere aktører også tilbyr utvidet vedlikehold ut over standard/basis kilometerservice, eller også tilbyr serviceavtaler.