Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be virksomheter som omfattes av åpenhetsloven om informasjon rundt hvordan den enkelte virksomhet sikrer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i sine leverandørkjeder. Fleks AS med datterselskaper er omfattet av loven og har et ansvar for å etterleve denne.