Det hele fungerer ganske problemfritt.

Det hele fungerer ganske problemfritt.
Litt rot med det administrative, men det ordnet seg.